Nieuwe foto's


 

 

 

 Wat als je kindje ziek is.

We gaan ervan uit dat een ziek kind niet thuis hoort in de kribbe. Mogen wij dan ook vragen hiermee rekening te houden en een oplossing te zoeken voor de periodes van ziekte.

 

Zieke kinderen worden enkel toegestaan wanneer er geen gevaar voor de andere kinderen bestaat. Graag hadden wij hiervoor een doktersattest.

Wanneer uw kindje ziek wordt gedurende het verblijf in de kribbe zullen volgende maatregelingen genomen worden.

1.Uw kindje wordt te rusten gelegd en eventueel wordt een koortswerend middel toegediend.

2.U wordt zo snel mogelijk verwittigd, indien nodig wordt beroep gedaan op de geneesheer vermeld op de pers.fiche. Is deze onbereikbaar of belet zal beroep gedaan worden op de vaste arts van de kribbe. De kosten zijn ten laste van de ouders

Wat als je kind medicatie gebruikt?

Bij het nemen van medicatie tijdens het verblijf in de kribbe is een medisch bewijs voor de aard v.h. geneesmiddel, de juiste hoeveelheid en de frequentie van toediening noodzakelijk.

Van hoestsiroop, neusdruppeltjes en homeopathische middelen worden dit in het dagboekje geschreven.

Het toedienen van a?rosol behandeling kunnen gebeuren in de mate van het mogelijke en mits een behandelingsschema van uw arts.

 

Alleen afwezigheid door ziekte wordt terug betaald mits doktersbriefje welke ons binnen de twee dagen wordt bezorgd.

Verzekering

Alle ingeschreven kinderen zijn tegen ongevallen verzekerd tijdens hun verblijf in het kinderdagverblijf alsook tijdens activiteiten buiten de kribbe(wandeling). Ouders geven hierbij  schriftelijk  de toelating om met hun kind te gaan wandelen.

De kribbe is verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid voor de kinderen en het personeel.
3/4


Last update:  21:42 17/02 2009
Informatieve links