Nieuwe foto's


 

 

 

 De kribbe is verzekerd voor zijn gebouwen.

Hebt u nog vragen of zijn er problemen kunt u zich richten tot de verantwoordelijke.

Of Kind en gezin, klachtendienst, tel 02/533.14.14.

Hallepoortlaan 27 te 1060 Brussel

 

Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing.

 

Een minimale aanwezigheid  van twee hele of drie halve dagen is vereist.

 

Bij vakantie meer dan twee maanden wordt de min. aangerekend.

 

Wijziging van opvang uren worden schriftelijk in het dagboekje vermeld en dit 14 dagen op voorhand.

 

Inschrijving

Een inschrijving wordt pas definitief nadat de persoonlijke fiche van uw kind is ingevuld en de borg is betaald.

Borg is een maand opvang(22 dagen met een min 200)Deze wordt terug betaald op het einde van de opvang nadat alle financiele punten zijn afgehandeld.

 

De betalingen gebeuren per overschrijving op de 15e van de maand.

 

De verantwoordelijke van het kinderdagverblijf behoudt zich het recht op bij niet naleving van dit contract het kind te weigeren of de opvang stop te zetten.

 

Opzeg is drie maanden op voorhand melden en dit in het dagboekje of per mail.

 

Beslist men dat de opvang toch niet doorgaat=borg kwijt.

 

Naam:

 

Borg  . . . . betaald op:

 

Borg terug gegeven op:

 

Geef toelating om met het kind buiten de kribbe te gaan   Ja / Nee

 

Geef toelating om een foto van mijn kind op de website te plaatsen  Ja / Nee

 

Wij hopen op een leuke samenwerking.

            

                  Igne Meyer                         Ouders
4/4


Last update:  21:42 17/02 2009
Informatieve links